MTÜ Eesti Grilliliit MTÜ Eesti Grilliliit
NGO Estonian Grilling Union

ajalugu ja kontaktid


LIIDU saamislugu

10. veebruaril 2001. aastal asutati Raplamaal, Luigendi talus, Eesti Barbecue Assotsiatsioon (EBA) eesmärgiga arendada Eestis grilli- ja barbecue kultuuri. Ühingu üheks eesmärgiks oli ka grillimise ja barbecue-võistlustel kohtunike töö korraldamine toidufestivalill Grillfest.

Pärast EBA ellukutsuja ja ideoloogi Tiit Treve välismaale elama asumist jäi rahvaliku grillikultuuri arendamine tulihingeliste barbecue-proffide tegevuses selgelt tahaplaanile. 2007/2008. aasta talvel toimunud ühingu liikmete koosolekul pakkusid Enn Tobreluts ja Auris Rätsep välja ühe päevakorrapunktina arengukava, mille tulemusena muutuks EBA profibarbecue-liikumisest laiapõhjaliseks rahvaorganisatsiooniks. Nii oli ka ühingu sünnihetkel 2001. aastal planeeritud ja see eesmärk sai asutamisel kirja pandud ka asutamislepingusse ja põhikirja. EBA arengu ühe tööversioonina pakkusid Enn ja Auris välja ka ühingu ümberkorraldamise Eesti Barbecue ja Grilliliiduks, kus omavahel tegevust koordineerides tegeleks osa ühingust grillimise kui rahvakunsti propageerimise ja teine osa grillimise "kõrgema vormi" ehk barbecue populariseerimisega. Ka see ettepanek ei leidnud koosolekul barbecue-proffide ja tippkokkade enamuse toetust, kusjuures ühingu aupresident Jaan Habichti sõnul puudus selliste küsimuste aruteluks koosolekul liikmete vähese osalemise arvu tõttu otsustusõigus. Järgnevatel koosolekutel seda teemat juhatus rohkem päevakorda ei võtnud ja nii jätkas EBA tegutsemist oma senisel "profibarbecue" kursil. 

Ennu ja Aurise kindlal veendumusel vajas Eesti rahvalik grillikultuur hoogsat ja laiapõhjalist arendamist ja tutvustamist ka maailmas ning 2008. aasta sügisel asutatigi Türil rahvaorganisatsioon Eesti Grilliliit.

MTÜ Eesti Grilliliit (esindaja Auris Rätsep) ja MTÜ Eesti Barbecue Assotsiatsioon (esindajad Roland Õunapuu ja Rene Kiis) leppisid Grilliliidu asutamise järgselt kokku, et Grilliliit tegeleb rahvaliku grillikultuuri arendamisega ja EBA tegeleb barbecue valdkonnas. Sellesisuline koostööleping vormistati kirjalikult 21.12.2015 Tallinnas Pura Brasa grillirestoranis toimunud pidusöömisel (foto). 

Täna kuuluvad Eesti Grilliliidu ridadesse sajad grillihuvilised inimesed ja ettevõtted üle kogu Eesti. Igal aastal korraldatakse Eesti meistrivõistlused grillimises - Grillfest ja Koolidevahelised meistrivõistlused grillimises - Grillium, arvukalt temaatilisi grillimisvõistluseid ja grillikoolitusi kõikjal Eestis.

Koos arendame Eesti grillikultuuri ja tutvustame seda ka maailmale - Tere tulemast liituma Eesti Grilliliiduga!


LIIDU kontaktandmed

Tegevjuht: Auris Rätsep, , 504 3000
Teemad: Liidu tegevusega seonduvad küsimused ja koostööprojektid

Liidu liikmelisuse ja Eesti Grilli Gala projektijuht: Kätlin Kerner,  ja , 5612 6646

Raamatupidamine: Virge Must,  

Juhatuse liikmed: Enn Tobreluts ja Auris Rätsep

Liidu nimi: MTÜ Eesti Grilliliit
Registrikood: 80271766
Juriidiline ja postiaadress: Peterburi tee 2, Tallinn 11415 (T1 Tallinn)
Pangakonto: EE297700771005649407 (LHV)
KMKR: -
Koduleht: www.grilliliit.ee 


Veskisilla_2012-083 copy.jpg