Tere tulemast Eesti Grilliliidu liikmeks!

Eesti Grilliliidu liikmeks on oodatud igaüks, kes on huvitatud:

 • grillimisest kui toiduvalmistamise viisi propageerimisest ja oma panuse andmisest Eesti grillikultuuri arendamisse; 
 • osalemisest igal kevadel Eesti Toidumessil toimuval Eesti Grilliliidu võistlushooaja kohtunike aastakoolitusel;
 • tegutsema Eesti Grilliliidu võistlustel kohtunikuna;
 • grillimise kohta uudiste, info ja teadmiste saamisest ja oma oskuste täiendamisest;
 • liikmetele pakutavatest reklaamivõimalustest, soodustustest ja eripakkumistest.

Eesti Grilliliidu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ja täidab Eesti Grilliliidu põhikirja ja tasub õigeaegselt liiikmemaksu.

Ettevõtetele: Miks liituda Eesti Grilliliiduga

Kui ettevõte tegutseb toidu- ja grillivaldkonnas, siis on lisaks panusele valdkonna arengusse veel mitu head ja kasulikku põhjust Grilliliiduga liitumuseks:

 • Ettevõtte töötajad saavad soovi korral liidu liikmeks ettevõtte liikmelisuse kaudu, st inimene ei pea liikmemaksu tasuma. Liikmelisus annab grillisõbrale omakorda võimaluse osaleda kevadisel kohtunike koosolekul (tasuta) ja saada EGL võistlushooaja kohtunikuks.
 • Ettevõtte logo avaldatakse reklaambannerina liikmete nimekirjas liidu veebilehel www.grilliliit.ee vasakus veerus lingina liikme veebikeskkonda.
 • Ettevõtte info kantakse reklaamina Eesti Grillimessi veebimessi lehele www.grillimess.ee lisatasuta. Messile koondatatakse Eesti grillivaldkonna ja sellega seonduvate toodete ja teenuste reklaaminfo. Teenus jätkub igal aastal, eelduseks on Eesti Grilliliidu liikmemaksu tasumine.
 • Kui ettevõte tegeleb toitlustamisega (söögikoht või catering), pakkudes menüüs vähemalt ühte grillirooga, siis on võimalik saada Eesti Grilliliidu poolt tunnustatud grilliroogade pakkujaks (lisatasuta). Tunnustamise kohta saab lisainfot siit.
 • Ettevõte saab teha oma toodete või teenuste eripakkumise Eesti Grillimessi lehele Messipakkumised (lisatasuta). Sellist pakkumist esitatakse lisaks ka Eesti Grilliliidu / Eesti Grillimessi Facebookis.
 • Ettevõttel on võimalus osaleda soodustingimustel so 300€+km (norm 500€+km) Pärnus igal aastal juunikuus Hea Toidu Festival - Grillfest raames toimuval Eesti meistrivõistlustel grillimises - Grillfest võistlusplatsiga, mille suurus on 4x7m. Platsil saab arendada lisaks lõbusale seltskondlikule võistlustegevusele ka festivali külastajatele suunatud reklaamitegevust. Võistluse kohta saab lisainfot siit
 • Ettevõttel on võimalus osaleda soodustingimiustel muudel sündmustel, kellega Eesti Grilliliit koostööd teeb (näiteks Eesti Toidumess - Sööma!, Hea Toidu Festival - Grillfest, Eesti Tervisemess - Liikuma!)
google docs Eesti Grilliliidu füüsilistest isikutest liikmete nimekiri
google sheets Eesti Grilliliidu põhikiri
google docs Eesti Grilliliidu juriidilistest isikutest liikmete nimekiri
   

Liikmetunnistus, tunnusgraafika ja sümboolika

Eesti Grilliliidu liige saab nimelise liikmetunnistuse. Selline tunnistus saadetakse liikmele liitumisavalduses märgitud e-maili teel PDF dokumendi kujul nii, et tunnistus on võimalik välja trükkida.

Juriidilisest isikust liikme puhul saavad nimelise tunnistuse nii liitunud ettevõte kui kõik selle ettevõtte töötajad, kes on avaldanud soovi liidu liikmeks astuda.

Liidu liikmel on õigus kasutada liikmeksolemise fakti oma CV-s või reklaami- ja turundustegevuses sellisel kujul ja kontekstis, et see ei kahjusta liidu mainet. Liidu graafilise sümboolika failid leiab kasutamiseks lehe lõpust

Iga liige saab ka ilmastikukindla (auto)kleebise

Liikmed saavad kleebised kätte posti teel, kevadisel kohtunike koolitusel või liidu korraldatavatel võistlustel.

Liikme liidust lahkumise korral kleebis ja liikmetunnistus liidule tagastamisele ega hüvitamisele ei kuulu, küll aga kaotab liige liidu sümboolika avalikult kasutamise õiguse ja liikmelisusega kaasnevad hüved. 

EGL logo Tunnusgraafika PDF-formaadis EGL logo Tunnusgraafika JPG-formaadis

NB: Kunstiliste ja tehniliste küsimuste korral pöörduge info@grilliliit.ee

Liikmeks astumine

Liiimeks astumiseks tuleb saata Eesti Grilliliidu juhatusele avaldus ja tasuda liikmemaks.

Füüsilise isiku liitumisvorm Juriidilise isiku liitumisvorm
Liikmemaks kalendriaastas: 10€ Liikmemaks kalendriaastas: 100€

Füüsilisest isiukust liikmel tuleb liikmemaks tasuda MTÜ Eesti Grilliliit arveldusarvele Swedpankis EE102200221042667552. Selgituseks märkida liikme nimi ja aasta mille eest liikmemaks tasutakse (näiteks: Paul Põld, liikmemaks 2018. aasta eest). Füüsilisest isikust liikmele väljastatakse arve liikme soovi korral. Sellisest soovist palume teatada aadressile: arved@grilliliit.ee

Liikmemaksu summad on kehtestatud üldkoosolekul ja iga kalendriaasta kohta on liikmemaksu tasumise tähtaeg liikmeksolemise aasta alguses, jaanuarikuu jooksul. Juriidilistele isikutele väljastatakse liikmemaksu tasumiseks arve. Kui soovite liikmemaksu tasumise tähtaega pikendada, siis leppige selles kokku Grilliliidu raamatupidajaga aadressil: arved@grilliliit.ee.

NB: Kevadisel kohtunike koolitusel ja võistlustel kohtunikena saavad osaleda ainult need liidu liikmed, kes on jooksva aasta liikmemaksu tasunud! Ülejäänud huvilised saavad osaleda vabakuulajate ja vaatlejatena.

Juhul kui Eesti Grilliliidu liige ei ole aasta eest liikmemaksu tasunud, siis liikmelisust ei peatata, aga temast saab passiivne liige, kellel on võimalus taas järgmise aasta alguses tasuda liikmemaks, saada aktiivseks liikmeks ja seejärel osaleda kevadisel kohtunike koolitusel ja kohtuniku töös.

Liikmelisuse lõpetamine

Liikmelisuse lõpetamiseks omal soovil on vajalik saata Eesti Grilliliidu juhatusele avaldus. Liikmelisuse lõpetades või liikme Eesti Grilliliidust välja arvamisel põhikirjas ettenähtud juhtudel liikme poolt ühingule tasutud liikmemaksu ei tagastata.

Füüsilise isiku lahkumisavaldus Juriidilise isiku lahkumisavaldus