Eesti Grilliliit

Eesti Grilliliidu saamislugu

10. veebruaril 2001. aastal asutati Raplamaal, Luigendi talus, Eesti Barbecue Assotsiatsioon (EBA) eesmärgiga arendada Eestis grilli- ja barbecue kultuuri. Ühingu üheks eesmärgiks oli ka grillimise ja barbecue-võistlustel kohtunike töö korraldamine toidufestivalill Grillfest.

Pärast EBA ellukutsuja ja ideoloogi Tiit Treve välismaale elama asumist jäi rahvaliku grillikultuuri arendamine tulihingeliste barbecue-proffide tegevuses selgelt tahaplaanile. 2007/2008. aasta talvel toimunud ühingu liikmete koosolekul pakkusid Enn Tobreluts ja Auris Rätsep välja ühe päevakorrapunktina arengukava, mille tulemusena muutuks EBA profibarbecue-liikumisest laiapõhjaliseks rahvaorganisatsiooniks. Nii oli ka ühingu sünnihetkel 2001. aastal planeeritud ja see eesmärk sai asutamisel kirja pandud ka asutamislepingusse ja põhikirja. EBA arengu ühe tööversioonina pakuti välja ka ühingu ümberkorraldamine Eesti Barbecue ja Grilliliiduks, kus omavahel tegevust koordineerides tegeleks osa ühingust grillimise kui rahvakunsti propageerimise ja teine osa grillimise "kõrgema vormi" ehk barbecue populariseerimisega. Ka see ettepanek ei leidnud koosolekul barbecue-proffide ja tippkokkade enamuse toetust, kusjuures ühingu aupresident Jaan Habichti sõnul puudus selliste küsimuste aruteluks koosolekul liikmete vähese osalemise arvu tõttu otsustusõigus. Järgnevatel koosolekutel seda teemat juhatus rohkem päevakorda ei võtnud ja nii jätkas EBA tegutsemist oma senisel kursil. 

Ennu ja Aurise kindlal veendumusel vajas Eesti rahvalik grillikultuur hoogsat ja laiapõhjalist arendamist ja tutvustamist ka maailmas ning 2008. aasta sügisel asutatigi Türil rahvaorganisatsioon Eesti Grilliliit.

MTÜ Eesti Grilliliit (esindaja Auris Rätsep) ja MTÜ Eesti Barbecue Assotsiatsioon (esindajad Roland Õunapuu ja Rene Kiis) leppisid Grilliliidu asutamise järgselt kokku, et Grilliliit tegeleb rahvaliku grillikultuuri arendamisega ja EBA tegeleb barbecue valdkonnas. Sellesisuline koostööleping vormistati kirjalikult 21.12.2015. Lepingu teksti saab lugeda siit.

Täna kuuluvad Eesti Grilliliidu ridadesse sajad grillihuvilised inimesed ja ettevõtted üle kogu Eesti. Liidu liikmeskond kasvab iga-aastaga ja Eesti Grilliliit aitab oma kogemuste jagamisega kaasa ka naaberriikides grilliliitude tekkimisele - koos saame arendada grillikultuuri kogu regioonis! Tere tulemast liituma Eesti Grilliliiduga!

22.05.2016 avasid Eesti Grilliliit ja Eesti Messid Eesti Grillimessi veebimessi www.grillimess.ee. 


Tunnusgraafika saamislugu

Logol on kujutatud lõbus UFO-grill, mida ümbritsevad 15 kiirt sümboliseerivad ümber grilli head seltskonda ja ka 15 Eesti maakonnas toimuvaid maakondlikke grillimisvõistlusi. Tunnusgraafika failid kasutamiseks asuvad siin lehel. 


Kontaktid

Tegevjuht: info@grilliliit.ee, 504 3000
Raamatupidamine: arved@grilliliit.ee

Juhatus

Auris Rätsep, juhatuse liige, tegevjuht: info@grilliliit.ee, 504 3000
Enn Tobreluts, juhatuse liige: enn@grilliliit.ee, 516 5581

Projektijuhid

Koit Kuusk
- võistluste korraldamise ja liikmelisuse projektijuht: grillima@grilliliit.ee, 5804 4444
Eesti Grilli Gala projektijuht: grilligala@grilliliit.ee, 5804 4444
Märt Jamnes, liikmete tunnustamise projektijuht: mart@grilliliit.ee, 504 0158
Erkki Laidinen, liikmete tunnustamise projektijuht: erkki@grilliliit.ee, 551 5976 

Fotograafid

Aleksander Kuruson: sass@grilliliit.ee, 516 7309
Marika Murumaa: marika@grilliliit.ee, 507 4910
Ants Liigusants@grilliliit.ee, 5662 1098
Ivo Kraus: ivo@grilliliit.ee, 521 4223

Raamatupidamine

Virge Must: arved@grilliliit.ee, 509 2339  

 

Üldkontakt

MTÜ Eesti Grilliliit
Äriregistri kood: 80271766
Juriidiline aadress: Peterburi tee. 2c, Tallinn 11415
Postiaadress: Tallinn, 10504, pk 417
Telefon: 504 3000
E-mail: info@grilliliit.ee